14/09/13

GALICIA NO REXURDIMIENTO


“Pois isto era o que andaba buscando Gonzalo pola Rúa de San Pedro naquela noite; isto era o que o facía andar rondando de arriba para abaixo, agardando á súa víctima. O seu plan era pispia-lo momento en que Rodrigo aparecese co seu farol pola porta da cidade e torcese para a rúa de Bonaval; botarse de carreira polo primeiro calexón da esquerda, atravesa-la rúa do Medio, saltar xunto á Cruz do Home Santo, parapetarse contra a casa da esquina, esperalo alí e espetarlle a espada ata o cabo. Dispois rispábase pola rúa do Medio, ata chegar á casa dun caseiro que tiña seu amo no Picho da Cerca.” 
                 A tecedeira de BonavalAntonio López Ferreiro, 1894


“O 13 de xullo aparece nas nosas costas a armada francesa, composta de vintecinco naos ben armadas e equipadas. Veu percorrendo tódolos nosos portos e saqueando o que encontraba á man. Fondeou entre Muros e Fisterra e, entre outras falcatruadas nesta última vila, por non deixar nada atrás ata arramplou con tódalas mantas que había no Hospital, facendo o propio noutros portos. O peor foi cando puxo en terra toda a xente de armas, que pasaba de catro mil homes, mentres en toda Galicia a penas había soldados que poidesen chamarse tales, polos poucos e mal armados que, en xeral, estaban. Causou isto tal alarma que nin no mesmo Santiago se encontraban por seguros da invasión. Ó conde de Castro todo se lle volvía mandar avisos e máis avisos a D. Álvaro de Bazán que, no intre en que estaba fóra o Emperador, quedara por Capitán Xeral do mar Océano, e á sazón achábase en Laredo arrombando unha escuadra para mandar a Flandes.
Colleu D. Álvaro con vintecatro naos que lle quedaran, e o 18 de xullo virou a proa en dirección ás costas de Galicia. Daba gloria o ver con que pompa as nosas naos sucaban a extensa saba das augas.
Ó amencer do día 25 deu vista a nosa armada á vila de Fisterra. A inimiga achábase diante de Muros dispoñéndose a saquea-lo porto se non lle aprontaban os doce mil ducados que pedían. Os muradáns xa ofrecían oito mil, pero nisto descóbrense as dúas escuadras e o descubrirse e dispoñerse ó combate todo foi un. Aquilo non foi combate, foi unha manda de raios que caeu sobre as naos francesas e as desbaratou aínda non en dúas horas. […]
A primeira cousa en que pensou o Marqués de Santa Cruz, despois da batalla, foi vir a Santiago darlle gracias ó Apóstolo por aquela tan gran victoria gañada no seu día.”
                 A tecedeira de Bonaval, Antonio López Ferreiro, 1894.

Ningún comentario:

Publicar un comentario