10/09/13

GALICIA NAS CANTIGAS DE AMORPolo souto de Crexente
ua pastor vi andar
muit'alongada da gente
alçando voz a cantar
apertándose na saia
quando saía la raia
do sol nas ribas do Sar

E as aves que voavan

quando saía l'alvor
todas d'amores cantavan
pelos ramos d'arredor
mais non sei tal qu'i stevesse
que en el cuidar podesse
senón todo en amor.

Ali'stivi eu moi quedo

quis falar e non ousei
empero dix'a gran medo:
- Mia senhor, falarvos ei
un pouco, se mi ascuitardes
e irm'ei quando mandardes
mais aqui non estarei

-Senhor, por Santa María

non estedes mais aqui
mais ídevos vossa via
faredes mesura i
ca os que aqui chegaren
pois que vos aqui acharen
ben diran que mais ouv'i
                           Joan Airas de Santiago

Ningún comentario:

Publicar un comentario