28/07/14

GALICIA NO REXURDIMENTO


                            É de ver alá en Cambados,                       Sta. Cristina e Loenzo
                            enfrente á terra do Meco,                          van de Meis e de Baión
                            cando devala a marea                               Santo Tomé, San Lourenzo,
                            tanto chan que queda en seco                  van de Bamio, van de Cea,
                            que se fora terra a millo                             de Ouviña e de Tremoedo,
                            había pan para o inferno,                          van os de Monte da Escusa
                            pois naquel longo areal                             e máis aínda de máis lexos,
                            que vai por xunto a Castrelo                      van de Caldas e de Cuntis,
                           vense as xentes formigando                       Vilagarcía e Sanxenxo.
                           cando o mar vai baixo e quedo                   Cada un por súa banda,
                           que parecen as formigas                            en bandadas cal romeiros,
                           que saen dun formigueiro.                          vense acodir ao areal
                           Alí van do Grove e Curro,                           pola mañanciña cedo:
                           de Dorrón e Sobradelo,                              uns con panos ou con foles
                           e de Armenteira e de Nantes,                     outros con cestas e cestos.
                                                     A Gaita Gallega (1853), X. M. Pintos

Ningún comentario:

Publicar un comentario