29/07/14

A GALICIA CURROSIÁPreto da cibdá de Ourense,                                      feito alá n'eras remotas
camiño de Celanova,                                                de pedra e sillería
onde é máis tépedo o vento                                     cáxeque co tempo roxa.
que a terra gallega azouta,                                        [...]
dun círcolo de montañas                                          
na faldra, sempre verdosa,                                       A carón deste castelo
exténdese un val frorido,                                          agarimadiñas todas,
cuberto de herbas cheirosas,                                   ou pola veiga ceibadas
piñeirales e arboredos                                              como bandada de pombas,
ricos de frutas e sombra.                                          as retelladas troneiras
[...]                                                                            abertas ao sol que as doura,
                                                                                 alcóntranse as brancas casas
Deste val no medio e medio,                                    da vila de Vilanova.
entre edras e musgo envoltas,                                   [...]
ergue as torres un castelo                                         A Vixe do Cristal (1877), Curros Enríquez

Ningún comentario:

Publicar un comentario